Doanh Nghiệp mới thành Lập Cần làm những gì?

 

1. MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP: do người Đại diện pháp luật tiến hành. Hồ sơ chuẩn bị khi đi mở tài khoản ngân hàng gồm:

 • 01 bản công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”
 • 01 bản công chứng “Chứng minh nhân dân” của người đại diện pháp luật ghi trên giấp phép.
 • 01 bản công chứng “Thông báo về việc đăng tải thông tin con dấu doanh nghiệp”
 • Mang theo con dấu doanh nghiệp khi đến làm thủ tục

2. MUA THIẾT BỊ CHỮ KÝ SỐ để Đăng ký Nộp thuế điện tử và Báo cáo thuế qua mạng internet

3. THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ là dịch vụ nộp tiền thuế trực tiếp trên Internet thông qua Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế theo quy định hiện hành.

Thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử tại một trong các Ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tải khoản đại diện cho doanh nghiệp (doanh nghiệp phải có thiết bị chữ ký số mới đăng ký nộp thuế điện tử được).

4. ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THUẾ BAN ĐẦU: Làm 02 bộ hồ sơ cho mỗi loại biểu mẫu/công văn – 01 bộ Cơ quan thuế lưu giữ 01 bộ; doanh nghiệp lưu giữ 01 bộ sau khi có CQ thuế đóng mộc xác nhận đã nhận hồ sơ.

Bước 1: Doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh phải nộp Thuế Môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời nộp 02 mẫu tờ khai Môn bài (01/MBAI – Ban hành kèm theo Thông tư số 156./2013/TT-BTC). Đồng thời trích nộp tiền thuế Môn bài từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế điện tử.

Bước 2: Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký kê khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử xong thì Cơ quan thuế mới tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thuế.

Bước 3: Sau khi đã đăng ký nộp thuế điện tử thành công, có xác nhận của ngân hàng nơi đăng ký nộp thuế điện tử, doanh nghiệp nộp cho Cơ quan thuế địa phương:

 • 02 mẫu 06/GTGT Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (theo thông tư 156/2013/TT-BTC),
 • 02 bản Mẫu 08/MST Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng.
 • 02 bản photo Giấy đăng ký kinh doanh,
 • 02 bản photo CMND Người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp,
 • 02 bản sao Thông báo chấp thuận đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử qua ngân hàng

Sau 05 ngày làm việc Cơ quan thuế sẽ có thông báo kết quả v/v áp dụng phương pháp tính thuế.

Bước 4: Nộp công văn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in. Sau khi nhận thông báo v/v áp dụng phương pháp tính thuế:

 • Đơn vị muốn đặt in hóa đơn – Hồ sơ làm thành 02 bộ gồm:
  • Nộp 02 bản công văn đặt in hóa đơn
  • 02 bản sao giấy phép kinh doanh
  • 02 bản sao thông báo chấp thuận áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của Cơ quan Thuế.

Sau khoảng 05 ngày làm việc, đơn vị đến Cơ quan Thuế nhận Thông báo chấp thuận tự đặt in hóa đơn và tiến hành liên hệ nhà in để in hóa đơn.

 • Trường hợp nếu doanh nghiệp muốn mua hóa đơn (không đặt in) từ cơ quan thuế để sử dụng thì làm hồ sơ, thủ tục mua hóa đơn tại Chi cục Thuế/ Cục thuế. Hồ sơ chuẩn bị (02 bộ) gồm:
  • 02 Đơn đề nghị mua hóa đơn;
  • 02 Bản cam kết – Mẫu số: CK01/AC (thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014).
  • 02 bản sao thông báo chấp thuận áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của cơ quan thuế;
  • 02 bản sao Thông báo chấp thuận đăng ký DV nộp thuế điện tử qua ngân hàng
  • 02 Chứng từ xác nhận đã nộp thuế Môn bài
  • 02 bản sao giấy phép đăng ký doanh nghiệp;
  • 02 bản sao CMND của người đại diện pháp luật.

Sớm nhất sau 05 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ có thông báo kết quả về việc tự in hoặc mua hóa đơn để doanh nghiệp sử dụng